Menu

Personuppgiftspolicy

För att bli medlem i föreningen, är vi skyldiga att informera dig om att vi kommer att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallat GDPR.

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna:
  • Lämna vidare till berörda aktörer i syfte att få ta del av bidrag och stöd
  • Administrera medlemskap
  • Ge dig tillgång till interna nyhetsbrev
  • Kontrollera att du som person är medlem i vår förening, detta sköts av vårt förbund
  • Dina personuppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje land (land utanför EU/EES)

Vi kommer att spara dina personuppgifter som längst två år efter att du blev medlem, räknat per helt kalenderår. Detta beror på att inlämnande av uppgifter till förbund och relevanta myndigheter kan behöva dina personuppgifter upp till två år efter att du sökte medlemskap hos oss.

Föreningen kommer också att kunna publicera och arkivera vissa personuppgifter i dokumentation från föreningens verksamhet och på föreningens hemsida, dock som längst till föreningens upplösning.

Du har rätt som medlem att:
  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig i Games4u är styrelsen.
För att komma i kontakt med personuppgiftsansvarig, vänligen kontakta [email protected].