Menu

Kallelse till årsmöte hos Games4u

Var hålls årsmötet? På Games4u hemsida, klicka här för att komma dit.
När hålls årsmötet? Söndag den 30/6 klockan 16:00

Hur anmäler jag mig?

Är du sugen på att delta i årsmötet? Suveränt! Anmäl dig på vår hemsida
Anmälan till mötet öppnar fredag den 14/6 klockan 17:00 och stänger lördag den 23/6 klockan 20:00.
Hur skickar jag in motioner/övriga frågor?

Vill du ta upp något på mötet, eller har något du söker svar på? Skicka din fråga/motion till [email protected] och ange "Motion Games4u" i ämnesraden.

Motioner/övriga frågor tas emot mellan fredag den 14/6 klockan 17:00 och Lördag den 23/6 klockan 20:00.
Intresseanmälan till Games4u styrelse

Om du är intresserad av att gå med i styrelsen för Games4u så skicka ett mail till [email protected] och ange "Intresseanmälan Games4u Styrelse" i ämnesraden.

Glöm inte att berätta lite om dig själv, vad du är duktig på samt varför du ska ta plats i styrelsen.

Mötesinformation

Möteshandlingarna kommer att mailas ut till mötesdeltagarna senast 24 timmar innan årsmötet börjar.

Dagordning

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Mötets behörighet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande

14 Jun 2019