Menu

Kallelse till årsmöte 2022

Var hålls årsmötet? På Discord, länk skickas ut under Torsdagen 1 December. ' När hålls årsmötet? Fredagen den 2/12 klockan 19:00 Hur anmäler jag mig? Är du sugen på att delta i årsmötet? Suveränt! Anmäl dig till [email protected] senast Torsdag 25 November. Skriv anmälan i ämnesraden samt namn och användarnamn i mailet. Hur skickar jag in motioner/övriga frågor? Vill du ta upp något på mötet, eller har något du söker svar på? Skicka din fråga/motion till [email protected] och ange "Motion Games4u" i ämnesraden. Motioner/övriga frågor tas emot mellan Torsdagen den 24/11 klockan 17:00 och Torsdag den 1/12 klockan 20:00. Intresseanmälan till Games4u styrelse Om du är intresserad av att gå med i styrelsen för Games4u så skicka ett mail i samband med anmälan senast 25/11 till [email protected] och ange "Intresseanmälan Games4u Styrelse" i ämnesraden. Glöm inte att berätta lite om dig själv, vad du är duktig på samt varför du ska ta plats i styrelsen. Mötesinformation Möteshandlingarna kommer att mailas ut till mötesdeltagarna senast 24 timmar innan årsmötet börjar. Dagordning Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två personer att justera protokollet Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året Ekonomisk berättelse för förra året Revisorernas berättelse för 2020 samt 2021 Ansvarsfrihet för 2020 samt 2021 års styrelse Årets verksamhetsplan Årets budget och fastställande av medlemsavgift Val av årets styrelse Val av årets revisor Val av årets valberedare Motioner Övriga frågor Mötets avslutande
18 Nov 2022