Menu

Kallelse årsmöte

Kallelse till årsmöte hos Games4u Var hålls årsmötet? På Games4u hemsida, klicka här för att komma dit. När hålls årsmötet? Söndag den 29/11 klockan 16:00 Hur anmäler jag mig? Är du sugen på att delta i årsmötet? Suveränt! Anmäl dig på vår hemsida Anmälan till mötet öppnar Fredag den 20/11 klockan 17:00 och stänger Fredag den 27/11 klockan 20:00. Hur skickar jag in motioner/övriga frågor? Vill du ta upp något på mötet, eller har något du söker svar på? Skicka din fråga/motion till [email protected] och ange "Motion Games4u" i ämnesraden. Motioner/övriga frågor tas emot mellan Fredag den 20/11 klockan 17:00 och Fredag den 27/11 klockan 20:00. Intresseanmälan till Games4u styrelse Om du är intresserad av att gå med i styrelsen för Games4u så skicka ett mail till [email protected] och ange "Intresseanmälan Games4u Styrelse" i ämnesraden. Glöm inte att berätta lite om dig själv, vad du är duktig på samt varför du ska ta plats i styrelsen. Mötesinformation Möteshandlingarna kommer att mailas ut till mötesdeltagarna senast 24 timmar innan årsmötet börjar. Dagordning Mötets öppnande Fastställande av röstlängd Mötets behörighet Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av två personer att justera protokollet Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året Ekonomisk berättelse för förra året Revisorernas berättelse för förra året Ansvarsfrihet för förra årets styrelse Årets verksamhetsplan Årets budget och fastställande av medlemsavgift Val av årets styrelse Val av årets revisor Val av årets valberedare Motioner Övriga frågor Mötets avslutande
15 Nov 2020